KA!  van code geel naar code oranje

 

 

Beste ouder, leerling,

 

Het ministerie van onderwijs heeft op woensdag 14 oktober beslist dat het Deeltijds Kunstonderwijs moet overschakelen van code geel naar code oranje.
Deze verstrenging zal voor de Kunstacademie Eeklo en Lievegem ingaan op alle vestigingsplaatsen. Deze overschakeling zal vermoedelijk nog voor de herfstvakantie plaatsvinden. Meer informatie hierover krijg je volgende week.

 

Voor de kinderen jonger dan 12 jaar, verandert er niets.
 

Wat betekent code ‘oranje’ voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen concreet?

 1. Het aantal leerlingen per klaslokaal moet beperkt worden.

Voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar worden groepen beperkt tot 14 leerlingen + leerkracht. Voor leerlingen vanaf 18 jaar wordt dit herleid naar groepen van 10 leerlingen + leerkracht.

De leraars maken hiervoor heldere afspraken met hun leerlingen. Dit is in elke opleiding misschien een beetje anders. Je zal via je leerkracht vernemen in welke groep je zit en wanneer je naar je les kan komen.

 1. Leerlingen die behoren tot de risicogroep kunnen enkel komen na akkoord van de behandelende arts.

 2. Ook in de korte pauze blijf je samen in je ‘klasbubbel’: pauzeer samen buiten of blijf in de klas of het atelier. Ga niet op bezoek in andere klassen en meng buiten niet met andere klassen. Het is de bedoeling dat we elkaar nog minder kruisen!

3.   We ventileren en verluchten de klassen en ateliers momenteel grondig en de ramen en deuren staan zo veel mogelijk open. Nu het kouder wordt, willen we vragen om je hierop te voorzien en eventueel een extra laagje te dragen.

4.   Houd je ook buiten de terreinen van de Kunstacademie aan de geldende veiligheidsmaatregelen. We moeten er samen alles aan doen om code ‘rood’ te vermijden.

5.   Duidelijk reisadvies van de Europese Commissie voor buitenlandse leerlingen uit de hele EU:
“Reizigers met een essentiële functie of behoefte, hoeven niet in quarantaine te gaan. Dit geldt bij het uitoefenen van hun taken voor: (...) leerlingen, studenten en stagiaires die naar het buitenland reizen; (…)”,
zie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_nl

 

We herhalen nog eens de basisregels:

 • Blijf thuis als je ziek bent 

 • Gebruik de juiste ingang en uitgang en ontsmet iedere keer je handen

 • Verwittig je leerkracht, hij/zij kan jou zelfs bij twijfel als gewettigd afwezig registreren

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in de gebouwen voor alle leerlingen ouder dan 12 jaar

 • Hou steeds 1,5 meter afstand van elkaar

 • Veelvuldige handhygiëne toepassen

 • Gebruik de alcoholsprays in de ateliers en klassen om je werkplek te ontsmetten

 

Draag zorg voor jezelf en voor elkaar.

De directie van de Kunstacademie.

KA! Nieuws

 • Black YouTube Icon

©2019 by Kunstacademie Eeklo