KA! Nieuws

Een bruisend en inspirerend 2020 gewenst!

  • Black YouTube Icon

©2019 by Kunstacademie Eeklo

Labo

18+

Dit is een oriëntering in de beeldende kunst. Je werkt er beeldend op een ongedwongen en speelse manier. Je experimenteert met verschillende technieken en materialen. Jouw creativiteit wordt aangemoedigd en de interactie met de andere leerlingen werkt stimulerend. Nadien kan je doorstromen naar één van de ateliers uit de 4de graad. Ook mensen die nog twijfelen om een specifieke optie te volgen, krijgen hier de tijd om verschillende disciplines te leren kennen en om hun keuze beter te bepalen.

Schilderkunst

18+

In het schildersatelier start je met werken naar waarneming. Stap voor stap verwerf je vormbeheersing, technische kennis en inzichten rond schilderen en tekenen. Via individuele begeleiding ontwikkel je gaandeweg een persoonlijke invalshoek en komt de nadruk meer te liggen op eigen verwerking en commentaar. Vanaf het derde jaar is er gelegenheid tot schilderen naar levend model als studie of als middel tot experiment.

Grafiekkunst

18+

Het atelier grafiekkunst leidt je binnen in de geheime keuken van de diepdruk, hoogdruk, monotypie en collografie. Via gerichte opdrachten leer je geleidelijk aan vat te krijgen op deze merkwaardige alchemie en de wonderlijke wereld van inkt, papier, hout, linoleum, gutsen, burijnen, koper, persen, zuren en vernissen. De grafiek is bij uitstek een discipline waarbij inzicht in beeldvorming en de reflectie daarover van het grootste belang zijn.

Beeldatelier voor mensen met een beperking 

18+

In dit atelier voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking verken je de wereld van tekenen, schilderen, beeldhouwen, keramiek en mixed media.

Om de (groeps)opdrachten en je eigen ideeën uit te werken, vertrekt de leerkracht altijd vanuit je eigen ervaring, mogelijkheden en leefwereld . En dit alles gebeurt onder individuele begeleiding.

Kunstambacht Steen-Beeld

18+

Beeldhouwen in steen is vorm geven door weg te nemen. Hier ga je de confrontatie aan met het blok en leer je in fasen wegnemen. Dit vraagt een denken, plannen en uitvoeren in functie van wat je wilt en hoe je het doet. Om dit te bereiken word je wegwijs gemaakt in werktuigen en de gepaste ingreep. Je hand laten gehoorzamen aan het brein of: uitvoeren, stap achteruit, volgende fase opnieuw!

Kunstgeschiedenis

18+

In de vierde graad bieden de lessen kunstgeschiedenis je een overzicht van de belangrijkste kunsttendensen geplaatst in een ruim kader. Tussendoor wordt aandacht besteed aan de kunstactualiteit.
Kunstgeschiedenis is een verplicht te volgen vak voor leerlingen in het 2de of 4de jaar.

Tekenkunst

18+

In de tekenkunst wordt de klemtoon gelegd op het werken op papier. Systematisch onderzoek je lijn, kleur en vlak. Alle tekentechnieken komen aan bod. Waarnemingstekenen staat er centraal met bijzondere aandacht voor verhoudingen en perspectief. In de eerste jaren werk je vooral op het gebruik van verscheidene materialen en krijg je een ruime waaier van technieken aangeleerd. Ook ruimtelijk inzicht komt aan bod. Op termijn worden complexere onderwerpen aangereikt en komen er thema’s bij zoals model en portret.

Keramiek

18+

In dit atelier maak je kennis met klei, glazuur en andere materialen. Keramiek evolueerde tot een autonome kunstvorm met ontelbare mogelijkheden. Alle basistechnieken om muraal-, sculpturaal- en functioneel werk, installaties of designobjecten te maken, komen aan bod. We proberen de grenzen van het medium klei te verleggen door experiment en onderzoek. Je krijgt de tijd en de ruimte om onder individuele begeleiding een persoonlijke vormentaal te ontwikkelen. Kortom, een boeiende ontdekkingstocht met aarde, water, lucht en vuur!

Levend Model

18+

De Kunstacademie heeft binnen haar verschillende ateliers (tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst) een grote traditie in het werken naar levend model. Dit kun je nu ook afzonderlijk als specifiek artistiek atelier volgen. De benadering is multidisciplinair: er wordt zowel getekend, geschilderd als geboetseerd naar levend model.

Beeldhouwen en ruimtelijke kunst

18+

In dit atelier komen 2 aspecten van de beeldhouwkunst aan bod: enerzijds wordt jou het echte métier aangeleerd, anderzijds ligt de nadruk op creativiteit, het spelen met vormen in de ruimte en het gebruik van diverse materialen. Terwijl je de voornaamste vaardigheden van beeldhouwen worden aangereikt, tast je ook de verschillende mogelijkheden af. Je kiest en zoekt je eigen weg. Daarin wordt je zowel technisch als inhoudelijk gecoacht. Streven naar persoonlijk werk volgens eigen talent en smaak is het doel.

‚Äč

Grafisch ontwerp en illustratie

18+

Zeefdruk is een veelzijdige grafische drukmethode die gebaseerd is op de principes van sjabloneren. Je maakt kennis met de typische techniek en materialen via kleine opdrachten. Je werkt ook aan eigen projecten waarbij je veel aandacht en ruimte geeft aan het creatieve aspect. Het atelier werkt jaarlijks één gezamenlijk thema uit. Dit stimuleert je interactie en samenwerking.